1: Constipatie bij kinderen

En wat met 
de kleintjes?

Bij kinderen is constipatie een redelijk vaak voorkomend spijsverteringsprobleem. Heeft uw kind eerder luie darmen? Hier volgen enkele ideeën die elke dag kunnen helpen:

- Beweging! Dagelijks bewegen is een ideale remedie tegen constipatie. lke dag bewegen is niet enkel een manier om gezond te blijven, het is ook goed voor de transit. En om vriendjes te maken!
- Vezels! Een vezelrijke voeding is van kapitaal belang voor de transit van uw kind. Bovendien vindt u vezels in voedingsmiddelen waarover kinderen zelden mokken: vers of gedroogd fruit, groenten (er zijn vast en zeker soorten die ze lusten…) en graanproducten op basis van volkorenmeel.
- Water! In functie van de leeftijd moet uw kind elke dag tussen 1 et 1,5 l water drinken. Om hem hierbij te helpen, zorgt u voor echte watermomenten verspreid over de dag: bij het ontbijt, tijdens de speeltijd, bij het vieruurtje, …
- Goede gewoontes! En dan hebben we het over goede gewoontes op toilet. Moedig uw kind aan om zijn boodschap niet op te houden, om een regelmatig ritme te respecteren en om zijn tijd te nemen, door hem bijvoorbeeld zijn favoriete boekje te geven.

Als de problemen aanhouden of als de pijn te hevig wordt, praat er dan over met uw arts of pediater.
 

Bronnen: Dapoigny M., Raoux P. Constipation chez l’enfant et l’adulte. La revue du Praticien 2004;15:1699-1704. Zeitoun JD et de Parades V. Constipation chronique chez l’adulte. Presse Méd. 2013;42(9)1176-1185. Dupont C, Campagne A, Constant F. Efficacy and safety of a magnesium sulfate-rich natural mineral water for patients with functional constipation. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:1280-7.