Hépar® water
en u

92% VAN DE AMBASSADEURS BEVEELT HÉPAR® AAN BIJ HUN VRIENDEN EN FAMILIE

Zij die het meest drinken praten er het best over.

fles Hépar water

Elke bijdrage die door de ambassadeurs op de blogs van de Nestlé wordt gepubliceerd (commentaren, foto's, video's) verleent aan de Nestlé Groep en elk verbonden bedrijf een niet-exclusief recht op gebruik, zonder enige vergoeding, op de site www.Hépar.be, op de sites van de merken van de Nestlé Groep, op de producttests en op elke andere interne en externe drager, met inbegrip van het internet, zonder beperking van hoeveelheid, voor de hele wereld, een recht op exploitatie, verspreiding en aanpassing zonder beperking van tijd vanaf het online plaatsen ervan indien de ambassadeur niet wenst dat zijn of haar afbeelding wordt gebruikt.