EEN 100% NATUURLIJK
MINERAALWATER

100% NATUURLIJK: VAN GRONDWATER TOT IN UW GLAS

Weet u wat we een 'natuurlijk mineraalwater' noemen?
Achter deze term verbergt zich een waardevolle schat: een water van uitmuntende kwaliteit, afkomstig uit een beschermde omgeving. Beeld u even in: in de kern van het bekken van de Vogezen legt het water van Hépar® een lange weg af voor het ons zijn weldaden schenkt uit een fles... Het heeft jaren voorbereiding nodig! Ontstaan uit de regen en sneeuw, wordt dit water langzaamaan gezuiverd en verrijkt, door doorheen de verschillende geologische lagen van de ondergrond te stromen. En het is tijdens dit lange contact met deze ondergrondse gesteentes dat het water Hépar® zijn bijzondere inhoud aan mineralen verwerft. En wat het mooiste is? Er wordt niets aan toegevoegd en er is geen vervuiling. Alles zit er al in, er moet niets aan veranderd worden! Het water Hépar® wordt bovendien gebotteld aan de bron, zonder dat ook maar een enkele menselijke interventie de kwaliteit zou kunnen verstoren.

mineraal-water

EN RIJK AAN MINERALEN

Het label 'natuurlijk mineraalwater' is een ernstige zaak!

Om dit label te verdienen, moet het water voldoen aan de volgende bijzondere eigenschappen:

  1. Het moet uit de ondergrond komen.
  2. Het mag geen enkele chemische behandeling ondergaan.
  3. Het moet dagelijks gecontroleerd worden, zowel aan de bron als bij het bottelen.
  4. Het moet voldoen aan zeer strikte microbiologische kwaliteitscriteria.
  5. Het moet een minerale samenstelling hebben die niet varieert in de tijd.
  6. Het moet de goedkeuring krijgen van de Franse academie voor geneeskunde… en dat is niet niets! Hépar® onderscheidt zich niet enkel door zijn uitzonderlijke en constante rijkdom aan mineralen, maar ook door zijn effect op de transit. Het is de magnesium en calcium in natuurlijk mineraalwater dat bijdraagt tot dit heilzame effect!
mineraal-water-bel

NATUURLIJK MINERAALWATER: EEN SCHAT DIE BESCHERMD MOET WORDEN

Een zuiver en goed gemineraliseerd water, dat is onbetwistbaar een prachtgeschenk van de natuur. En vandaag meer dan ooit moeten we deze natuurlijke rijkdom beschermen. Daarom zet Hépar® zich al meer dan 20 jaar in voor het Agrivair-programma, met zeer concrete maatregelen, in partnerschap met verschillende territoriale spelers. Het programma draait rond landbouw met respect voor het milieu, het behoud van goede landbouwopbrengsten, de bescherming van water tegen elke vorm van vervuiling, cultuurrotatie (om het herstel van de bodem op vlak van minerale zouten te garanderen), maar ook het verbieden van fytosanitaire producten, de productie van compost of het opnieuw in evenwicht brengen van het veevoeder, ... Alles draait rond het basisidee dat gezond water start met een gezonde bodem! En het resultaat is er.

natuurlijk landschap