7: Vervoer van kinderen naar school

Hoe omgaan met de 
transit op school?

Op school kan naar toilet gaan soms een echte beproeving zijn voor uw kind, vooral als hij nog maar net zindelijk is. Sommige kleintjes kunnen de neiging vertonen om het heel de dag op te houden, wat de transit die soms al verstoord is, kan bemoeilijken. Aarzel niet om in dit geval een klein ritueel in te voeren door uw kind 's avonds als het van school komt altijd als eerste werk naar toilet te laten gaan.

Denk er ook aan om hem voor te stellen naar toilet te gaan voor hij aan een activiteit begint. Zodra hij met iets bezig is, gaat hij er mogelijk zo in op, dat hij er zelf niet op tijd aan denkt.

Naast deze positieve omkadering, houdt het bevorderen van een goede transit ook in dat er dagelijks tijd is voor beweging, dat de voeding vezelrijk is en de hydratatie afdoende, allemaal gewoontes die heel de dag lang moeten worden toegepast!
 

Bronnen: Dapoigny M., Raoux P. Constipation chez l’enfant et l’adulte. La revue du Praticien 2004;15:1699-1704.
www.mpedia.fr